Overige schooltuinen

 

–  Overige schooltuinen in Nijmegen

De eerder genoemde locaties zijn door dezelfde mensen opgezet of begeleid. De volgende schooltuinen zijn door anderen opgezet:

De Lentse Aarde is een een buurtmoestuin, op bouwgrond van de gemeente. Het is nog niet duidelijk hoe lang ze de grond mogen gebruiken. De tuin ligt aan Smitjesland, in e buurt van de Vossenpels. De school ‘Het Talent’ tuiniert hier met een groep. Op deze moestuin is Frenk Tank de trekker. mailto:fredtank@upcmail.nl. De leerkracht van Het Talent tuiniert tevens met twee groepen op de Historische Tuin Lent.

De Haard, Willemskwartier – Diaconie de Haard heeft haar grond ter beschikking gesteld ten behoeve van 2 groepen, elk heeft de helft van de tuin in gebruik. Leerlingen van Basisschool Het Kleurrijk hebben hier een schooltuin. Ze komen hier wekelijks en leren al doende groente en fruit te telen. De andere helft is voor de voedselbank. Mensen die gebruik maken van de Voedselbank verbouwen hier voedsel voor de voedselpakketten.

– Akkermaal (Lent)

Hier is (nog) geen schooltuin, maar er is ruimte voor een schooltuin, dus kom maar, scholen! Het is bijna naast de Historische tuin Lent, aan de Griftdijk Noord, Het is nu een biologische moestuin, men gaat produceren voor de gezamenlijke verkoop. Er zijn ook een paar tuinen voor particulieren die in ruil voor 5 ochtenden meewerken aan heggen etc. compost en mest krijgen. Er worden ook cursussen gegeven, bijv. composteren. Contactpersoon André Disselhorst, zie ook www.akkermaal.nl

– Bemmel – dat is wel geen Nijmegen, maar vlak bij Nijmegen: aan de dijk, vlakbij het dijkhuis staat een prachtige schuur en daaromheen zijn allelei aktiviteiten. 6 Groepen van Bemmelse scholen tuinieren daar ook.

 – Overig 

Enkele scholen hebben schooltuintjes (meestal een tuintje voor 2 of meer kinderen) bij de school, maar lang nog niet alle scholen. Wij gunnen alle Nijmeegse kinderen een schooltuintje in de zomer dat ze in groep 6 zitten! Bij sommige scholen is ruimte genoeg, en bij veel scholen, vooral in Hatert, Dukenburg en Lindenholt, Grootstal, Lent (‘Akkermaal’!) , West, is elders in de wijk wel een groene plek te vinden. Kaart het eens aan op ‘uw’ school! 

De gemeente geeft geen subsidie . Wel wil de gemeente incidenteel een terrein klaarmaken en ploegen. Verder moeten de scholen het hebben van hulp in natura en vrijwilligers.  Wij van ‘Nijmeegse Schooltuinen’ kunnen wel assisteren met tips voor de lessen en voor aanleg en onderhoud, en met het vinden van vrijwilligers

Eind januari 2015 heeft de Nijmeegse raad het plan ‘Groen Verbindt’ aangenomen – wij hebben daarvoor het plan: ‘Van schooltuin naar wijktuin’ ingediend, en gaan hier nog over overleggen met anderen.