Over

 

Nijmeegse Schooltuinen:

In april 2010 opende schooltuin De Wielewaal haar poorten in de Ooijse Schependom. Sindsdien zijn op deze locatie zo’n 8 groepen leerlingen van groep zes een seizoen lang wekelijks enthousiast bezig geweest in hun eigen tuintje van 2 bij 3, waar ze groenten en fruit verbouwen. Sinds  2012 tuinieren ook enkele groepen uit Hatert; ze zijn te gast bij de ‘groen’ opleiding Helicon-VMBO  aan de Marga Klompé laan. In 2014 en 2015 tuinierde een groep uit Nijmegen West aan de Energieweg bij Helicon-MBO, maar dat project is voorlopig opgeschort.

Wij hebben nu voor de schooltuin in de Ooijolder (De Wielewaal) een aparte website: ga naar www.schooltuindewielewaal.nl

Zie op de webpage ‘andere locaties’ voor overige schooltuinen die niet door ons opgestart zijn maar waarmee wij in de toekomst nauwer samen hopen te werken.

HIER kun je zien hoe het in de praktijk gaat: video (10 minuten) waarin we schooltuinmeester Gert en de kinderen aan het werk zijn. Gemaakt door de Nijmeegse Omroep in de serie ‘Gewoon een bijzonder mens’.

FireShot Screen Capture #158 - 'G_B_M_ afl_ 80 Gert Olthof' - www_dailymotion_com_embed_video_x14x7pr

Verder is  nog te lezen: 

 

GESCHIEDENIS, het ontstaan van deze schooltuinen

WAAROM een schooltuin?

en de ANDERE NIJMEEGSE SCHOLEN dan?

FINANCIËN

IN DE PRIJZEN GEVALLEN (zodat we een schooltuinschuur kunnen bouwen)

VRIJWILLIGERS (o.a. het bestuur)

BELEIDSPLAN 2014-17; en het gemeentelijke plan ‘Groen Verbindt

DE LEERLINGEN AAN HET WOORD

GESCHIEDENIS, het ontstaan van deze schooltuinen

Ten eerste: wij bouwen voort op een (onderbroken) traditie; we vonden uit 1919  een aandeel à 250 gulden voor deelname aan een lening t.b.v. de oprichting van schooltuinen, en we hoorden herinneringen uit 1948, 1968 en 2009: zie vroeger

De huidige schooltuinen zijn een initatiatief van Nijmeegse burgers. De directe aanleiding was een mopperige discussie in de krant in 2007 over ‘Nijmegen city of health’. Dit kwam zelfs onder de bordjes bij de gemeentegrenzen te staan – in het engels nog wel. Dat project moest een ‘boost’ worden voor ‘start-up’ bedrijven op het gebied van gezondheid. Krantenlezers schreven: ‘wat hebben de Nijmeegse burgers daar aan?’ Een aantal mensen ging toen bij elkaar zitten om te praten over de vraag wat een oppepper zou zijn voor de gezondheid van de Nijmegenaren. Daar kwam een visie uit waar we mee aan het werk gingen. (Zie ‘Nijmegen Duurzaam Gezond’op Nijmegen Online ) De schooltuinen zijn het meest concrete resultaat van ons werkgroepje ‘Nijmegen Duurzaam Gezond’.

Een van de coördinerende vrijwilligers was werkzaam bij het Milieu Educatie Centrum en brengt haar expertise op het gebied van natuur- en milieu-educatie in (zie www. mecnijmegen.nl) .

Daarnaast is ook de Stichting Landwaard vertegenwoordigd. Stichting Landwaard wil de band tussen stad en platteland versterken is een initiatief van agrarische ondernemers uit het Rijk van Nijmegen( zie http://www.landwaard.eu). heeft de opstart financieel aangezwengeld met behulp van de financiers ’ Leader en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de gemeente Nijmegen. In 2009 is de haalbaarheidsstudie naar schooltuinen in Nijmegen gestart, in 2010 opende de eerste schooltuin haar deuren. De stichting beheert voorlopig nog de financën van de schooltuin.
Europees Landbouwfonds voor PlattelandsontwikkelingMilieu Educatie Centrum NijmegenLeader plusGemeente NijmegenStichting Landwaard

WAAROM een schooltuin?

Goede voeding, beweging en aandacht voor moeder aarde zijn van belang om toekomstige generaties in en rond Nijmegen gezond te houden. We horen van ouders dat kinderen meer groenten eten nu ze die zelf verbouwd hebben. Kinderen zijn trots op hun producten. Een directeur zei: ‘Ze lopen met sla door de gangen alsof ze goud gevonden hebben!’ Het is ook gewoon fijn om buiten bezig te zijn en te zien hoe alles groeit, en om vlinders en insecten en wormen tegen te komen tijdens het werk. Dat is even wennen! De laatste woorden van meester Gert in het bovengenoemde filmpje zijn: ‘Een schooltuin is een rijke leeromgeving’.

Voor de paasvakantie komt de meester of juf drie keer in de klas voor voorbereidende lessen. Daarna komen de kinderen te voet of per fiets een keer per week naar e schooltuin, waar ze een uur in hun tuintje werken. Na de mei-vakantie gaat het snel! We zorgen ervoor dat er voor de zomervakantie al flink geoogst kan worden, en we vragen van de ouders dat ze in de zomervakantie een keertje komen wieden in de klasse-tuintjes van hun kind. Anders is na de vakantie de oogst nauwelijks te vinden! Dan nog een paar lessen, de tuintjes schoonmaken, en dan wordt er lekker gesmuld op het oogstfeest.

 

EN DE ANDERE NIJMEEGSE SCHOLEN DAN?

Zie voor enkele andere schooltuinen: ‘locaties’. Maar nog lang niet alle Nijmeegse scholen hebben een schooltuin. Wij gunnen alle Nijmeegse schoolkinderen een schooltuintje. Dat kan alleen als anderen zich daar ook voor inspannen; op de eerste plaats de scholen en de ouders. Bij sommige scholen is ruimte genoeg bij de school of in de buurt. En bij veel scholen is elders in de wijk wel een groene plek te vinden. Kaart het eens aan op ‘uw’ school! De gemeente bekostigt dit niet. Wel wil de gemeente incidenteel een terrein klaarmaken. Verder moeten de scholen het hebben van hulp in natura en vrijwilligers. Wij (vrijwilligers van  ‘Nijmeegse Schooltuinen’)  kunnen wel assisteren met tips voor de lessen en voor aanleg en onderhoud en andere praktische zaken, en met het vinden van vrijwilligers.

FINANCIËN

Inmiddels moet de schooltuin financieel op eigen benen staan; wij krijgen geen subsidies. Inkomsten worden verkregen uit de een bedrag per kind uit de ouderbijdrage, uit verkoop van producten, uit de verhuur van de zogenaamde ouder/kind tuintjes, en uit sponsor-activiteiten, en van ‘Vrienden van de Wielewaal'(zie ‘helpen?’). Wij zijn blij met het feit dat de Groen-opleidingen (Helicon VMBO aan de Marga Klompé laan en Helicon MBO aan de energieweg) zelf de schooltuinen bekostigen.

IN DE PRIJZEN GEVALLEN

Wij hebben inmiddels twee geldprijzen gewonnen (een van St. Groen en Doen, in 2013, en begin 2014 een van de Stichting Voor Elkaar, van Univé). Dat was hard werken: we moesten veel stemmen zien te werven. Alsnog dank als u ons gesteund hebt: uw en onze moeite is beloond!

Daarmee kunnen we IN 2014/15 een schooltuin-schuur bouwen op schooltuin De Wielewaal, ons ‘hoofdkwartier’.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 BESTUUR

Bestuur Stichting Nijmeegse Schooltuinen
Voorzitter: Gert Olthof )
Secretaris: Greet Goverde-Lips (werkgroep Nijmegen Duurzaam Gezond)
Penningmeester: Annerie Rutenfrans , geassisteerd door Joleen Olthof

DE VRIJWILLIGERS zijn onmisbaar op de tuin – zonder hen geen mooi verzorgde tuin en geen schooltuinlessen!

Zie onder ‘helpen’: vrijwilligers

BELEIDSPLAN 2014-17

Na 5 jaar maken wij de staat op. We kijken voldaan terug op 5 jaar schooltuinieren, en we gaan onze schooltuinschuur bouwen. Er zijn ook wat donkere wolken opgedoemd: de exploitatiekosten. We hebben plannen opgesteld om die te tackelen. En hoe zit het met andere schooltuinen in Nijmegen? Lees het allemaal in het Beleidsplan Nijmeegse-Schooltuinen

In januari is door de twee wethouders Harriët Tiemens (milieu, financiën) en Renske Helmer (wijken) een Nijmeegse versie van een landelijk idee ‘Groen Verbindt’ gelanceerd. Alle Nijmegenaren werden uitgenodigd ideeën aan te dragen voor meer (functioneel) groen in de wijken dat ook als verbindende factor voor de betreffende wijk kan dienen. Er komt ook elk jaar van de komende college-periode (drie en een half jaar) geld voor beschikbaar. Daar sluit onze oude wens ‘alle kinderen een schooltuintje’ prima bij aan. Daarom hebben wij ook onze bijdrage op papier gezet: lees hier Van schooltuin naar wijktuin (‘Groen Verbindt’). Het is de bedoeling dat allen die plannen in leveren binnenkort om de tafel gaan zitten omte kijken of de ideeën aan elkaar geknoopt kunnen worden. Zover is het nog niet maar we hopen er in 2017 verder mee te komen.

DE KINDEREN (en volwassenen) HET WOORD


 

Meester groep 6/7 De Buut: ‘een erg leuke activiteit; een leuke aanvulling op het schoolse werk’

Schooltuinouder: ‘hard gewerkt en veel geleerd’

Meester Gert: ‘het was prima seizoen!’

Vader: ‘fantastisch, zo leer je kinderen waar ons eten nou eigenlijk vandaan komt, respect voor de natuur en de wereld om ons heen’

De Buut over schooltuin De Wielewaal

Het was leuk en ook vermoeiend! Je leert hoe je plant en oogst en over nieuwe planten.Ik had twee kilo uien, een hele zak aardappelen, courgettes en sperziebonen. We hebben het vergeleken met de groente uit de winkel. Conclusie: anders!
Het was een heel leuk jaar en ik had een goede oogst.Schooltuinen is superleuk!!! Tip: neem op het oogstfeest laarzen mee!
Ik heb geleerd hoe je planten moet planten.Ik vond het heel leuk. Er was wel erg veel onkruid
De schooltuin is erg leuk, maar zo’n oogstfeest is wel wat modderig!Veel geleerd over aardappels enzo…..
Ja, was heel leuk, maar nu ga ik verstoppertje spelen!Tot het volgende seizoen!